Αναλύσεις εδάφους και πρόγραμμα λίπανσης

Στο κατάστημα μας αναλαμβάνουμε τη λήψη του δείγματος απο την καλλιέργεια σας, την αποστολή στο εργαστήριο αναλύσεων, καθώς και την ερμηνεία της ανάλυσης και τον σχεδιασμό ενός προγράμματος λίπανσης για την καλλιέργεια σας.

Για την διενέργεια των αναλύσεων έχουμε εξασφαλίσει την συνεργασία με το υπερσύγχρονο Γενικό χημείο έρευνας Πασιάς-Ραπτοπούλου, με καταρτισμένο επιστημονικό προσωπικό που ακολουθεί συνεχώς της εξελίξεις της γεωπονικής επιστήμης.

Μετά την παραλαβή των αποτελεσμάτων σχεδιάζουμε το ιδανικό πρόγραμμα,  με λίπανση διόρθωσης την πρώτη χρονιά, καθώς και λίπανση συντήρησης για τα επόμενα χρόνια. Στο σχεδιασμό της λίπανσης επιλέγουμε τον ιδανικό συνδυασμό βασικής λίπανσης, υδρολίπανσης καθώς και διαφυλλικής θρέψης.

Τα αποτελέσματα των αναλύσεων τα παραλαμβάνετε  σε μία εβδομάδα απο τη λήψη του δείγματος.