Το έδαφος πέρα απο τη μηχανική στήριξη που παρέχει στα φυτά, αποτελεί την πηγή που τους παρέχει τα απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζονται για την ανάπτυξη τους. Το έδαφος πολλές φορές  μέσω της απομάκρυνσης των στοιχείων με την συγκομιδή των προϊόντων καθώς και των φυσικών εκροών όπως: η έκπλυση, η εξαέρωση, η απονιτροποίηση, η δέσμευση θρεπτικών και η διάβρωση, αδυνατεί να τροφοδοτήσει τα φυτά με τα απαραίτητα στοιχεία. 

Πέρα απο την περιεκτικότητα σε απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία, το έδαφος έχει χημικά, φυσικά, και βιολογικά γνωρίσματα όπως η μηχανική σύσταση, η αγωγιμότητα, το Ph, η περιεκτικότητα σε CaCO3 και η οργανική ουσία που επιδρούν άμεσα στην πρόσληψη και την διαθεσιμότητα των στοιχείων και του νερού στη ρίζα του φυτού. Για παράδειγμα είναι πολύ συχνό στις καλλιέργειες θερμοκηπίου η υψηλή αγωγιμότητα με συνέπεια αδυναμία πρόσληψης του νερού απο τη ρίζα λόγω της όσμωσης, καθώς και η υπερεπάρκεια κάποιων στοιχείων δημιουργώντας προβλήματα θρέψης. Στην αντίθετη πλευρά βρίσκονται τα έδαφη σε καλλιέργεια Ελιάς με τις ελλέιψεις στοιχείων να αποτελούν κανόνα. 

Η ανάλυση του εδάφους μας παρέχει μια σαφή ποσοτική εικόνα των χημικών, φυσικών και βιολογικών γνωρισμάτων του. Γνωρίζοντας τα χαρακτηριστικά του εδάφους σας, μπορούμε να σας δώσουμε την κατάλληλη λίπανση, ώστε με τη μικρότερο δυνατό κόστος να έχουμε το μεγαλύτερο δυνατόν οικονομικό όφελος.

Στο κατάστημα μας αναλαμβάνουμε τη λήψη του δείγματος απο την καλλιέργεια σας, την αποστολή στο εργαστήριο αναλύσεων, καθώς και την ερμηνεία της ανάλυσης και τον σχεδιασμό ενός προγράμματος λίπανσης για την καλλιέργεια σας.

Για την διενέργεια των αναλύσεων έχουμε εξασφαλίσει την συνεργασία με το υπερσύγχρονο Γενικό χημείο έρευνας Πασιάς-Ραπτοπούλου, με καταρτισμένο επιστημονικό προσωπικό που ακολουθεί συνεχώς της εξελίξεις της γεωπονικής επιστήμης.

Τα αποτελέσματα των αναλύσεων τα παραλαμβάνετε  σε μία εβδομάδα απο τη λήψη του δείγματος, με το κόστος των αναλύσεων αναλόγως την καλλιέργεια να κυμαίνεται απο 45 έως 60 ευρώ.

 

Μανώλης Κουτεντάκης

-ΤΕ Γεωπόνος