Ειδικό λίπασμα για την Ελιά Αδάμας 20-5-20+0,3Β

Το 20-5-20+0,3B είναι ένα ειδικό λίπασμα για την ελιά με την ιδανική περιεκτικότητα αζώτου, αυξημένο κάλιο και άριστης ποιότητας φώσφορο εμπλουτισμένο με Βόριο. Το άζωτο είναι σταθεροποιημένο με την τεχνολογία Limus® (διπλοί αναστολείς ουρεάσης NBPT και NPPT) της BASF, καθιστώντας έτσι την εφαρμογή του ασφαλή χωρίς απώλειες ακόμα και άν δεν βρέξει τις επόμενες μέρες.

Τα πλεονεκτήματα της σειράς Adama:

 • Παράγεται στην Ελλάδα
 • Περιορίζει τις απώλειες αζώτου
 • Μειώνει το κόστος λίπανσης
 • Αυξάνει τη σοδειά
 • Προστατεύει το περιβάλλον

Χαρακτηριστικά:

 • Σταθεροποιημένο άζωτο μέγιστης αποτελεσματικότητας.
 • Παροχή αζώτου καθ’ όλη τη διάρκεια του βιολογικού κύκλου του φυτού.
 • Η απουσία νιτρικού αζώτου και ο περιορισμός των απωλειών αζώτου από την εξάχνωση καθιστούν τη σειρά Αδάμας φιλική στο περιβάλλον.
 • Άριστη ποιότητα πρώτων υλών και κοκκομετρίας.
 • Απουσία αδρανών συστατικών και χαμηλή αγωγιμότητα.
 • Παρουσία φωσφόρου πολύ υψηλής υδατοδιαλυτότητας και συνεπώς μεγαλύτερης διαθεσιμότητας