Ειδικό λίπασμα για την Ελιά Adamas 21-7-11+2MgO+0,3B

Το 21-7-11 είναι ένα ειδικό λίπασμα για την ελιά με ιδανική αναλογία αζώτου-φωσφόρου-καλίου εμπλουτισμένο με Μαγνήσιο και Βόριο. Το άζωτο είναι σταθεροποιημένο με την τεχνολογία Limus® (διπλοί αναστολείς ουρεάσης NBPT και NPPT) της BASF, καθιστώντας έτσι την εφαρμογή του ασφαλή χωρίς απώλειες ακόμα και άν δεν βρέξει τις επόμενες μέρες.

Τα πλεονεκτήματα της σειράς Adama:

 1. Παράγεται στην Ελλάδα
 2. Περιορίζει τις απώλειες αζώτου
 3. Μειώνει το κόστος λίπανσης
 4. Αυξάνει τη σοδειά
 5. Προστατεύει το περιβάλλον

Χαρακτηριστικά:

 1. Σταθεροποιημένο άζωτο μέγιστης αποτελεσματικότητας.
 2. Παροχή αζώτου καθ’ όλη τη διάρκεια του βιολογικού κύκλου του φυτού.
 3. Η απουσία νιτρικού αζώτου και ο περιορισμός των απωλειών αζώτου από την εξάχνωση καθιστούν τη σειρά Αδάμας φιλική στο περιβάλλον.
 4. Άριστη ποιότητα πρώτων υλών και κοκκομετρίας.
 5. Απουσία αδρανών συστατικών και χαμηλή αγωγιμότητα.
 6. Παρουσία φωσφόρου πολύ υψηλής υδατοδιαλυτότητας και συνεπώς μεγαλύτερης διαθεσιμότητας