Η κολοκυθιά (Cucurbita pepo L.) είναι αγγειόσπερμο δικότυλο φυτό που ανήκει στης κατηγορία των κολοκυνθοειδών (Cucurbitaceae).

Η καλλιέργεια του καλοκαιρινού κολοκυθιού, εισήχθηκε στην Ευρώπη περίπου στο 16ο αιώνα από την τροπική Αμερική.

Στη χώρα μας καλλιεργείται όλη τη διάρκεια του χρόνου, το χειμώνα σε θερμοκήπιο σε περιοχές με ήπιο κλίμα , υπαίθρια με γραμμική κάλυψη σε πρώιμη φύτευση στο τέλος του χειμώνα έως την αρχή της άνοιξης και χωρίς κάλυψη τις ευνοϊκές περιόδους.

 

Κατάλληλες συνθήκες καλλιέργειας

 Το κολοκύθι είναι λιγότερο ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες και περισσότερο ανθεκτικό στις χαμηλές θερμοκρασίες από τα άλλα κολοκυνθοειδή (πεπόνι, καρπούζι, αγγούρι κτλ.). Το ευνοούν τα δροσερά και υγρά περιβάλλοντα με σχετική υγρασία 70-85%. Οι άριστες θερμοκρασίες ημέρας είναι 24-30 oC, νύκτας 15-18 oC και μέση μηνιαία 18-27 oC. Η ελάχιστη βιολογική θερμοκρασία είναι 10 oC και η μέγιστη 35 oC. Η ελάχιστη και η μέγιστη βιολογική, είναι η θερμοκρασία που τα φυτά σταματούν να επιτελούν σωστά τις βιολογικές διεργασίες . Στους 0-4 oC το φυτό καταστρέφεται. Αξίζει να σημειώσουμε ότι τα καλλιεργούμενα υβρίδια έχουν λίγο πιο μεγάλο εύρος αντοχής στις θερμοκρασίες.

Το κολοκύθι είναι επίσης ευαίσθητο στους ανέμους και ειδικά στους θερμούς , λόγω της μεγάλης φυλλικής επιφάνειας και της έντονης εξατμισοδιαπνοής.

 Απαιτήσεις σε θρεπτικά στοιχεία και λίπανση

Σύμφωνα με ερευνητικά δεδομένα η καλλιέργεια του κολοκυθιού, απομακρύνει από το έδαφος για κάθε τόνο συγκομιζόμενου προϊόντος 2-3 μονάδες αζώτου, 0,8-1 μονάδα P205 , 3-4,5 μονάδες Κ2Ο (Χουλιάρας, 2009, Warncke 2007). Αυτό σημαίνει ότι απαιτούνται να εφαρμοστούν 4-5 μονάδες αζώτου, 2-2,5 μονάδες P205 και 5-6 μονάδες Κ2Ο μέσω υδρολίπανσης ανά τόνο συγκομιζόμενου προϊόντος.

Μια σχέση των τριών στοιχείων 1:0,7:1,1 είναι ένας γενικός κανόνας που μπορεί να τηρείται στην υδρολίπανση. Η σχέση αυτή ανάλογα με το στάδιο και την εικόνα της καλλιέργειας μπορεί να αλλάξει εις βάρος του καλίου η το αντίθετο.

Η βασική λίπανση δεν πρέπει να παραλείπεται ειδικά στις υπαίθριες καλλιέργειες με ένα λίπασμα του τύπου 12-12-17. Οι απαιτήσεις αυτές αλλάζουν για κάθε έδαφος ανάλογα με τα δεδομένα της εδαφοανάλυσης και τα στοιχεία που πιθανόν είναι σε επάρκεια η σε έλλειψη. Δεν πρέπει να παραλείπουμε την προσθήκη οργανικής ουσίας όπως κοπριά με ενσωμάτωση στο έδαφος ή εφαρμογή κατα τη μεταφύτευση Viorgan Compost στην θέση φύτευσης για ενα δυνατό και υγιές φυτό και ένα πλούσιο ριζικό σύστημα.

Στα εδάφη με υψηλό pH ή υψηλή αγωγιμότα, εφαρμόζουμε Sulfosprint στο έδαφος πριν ή μετά την μεταφύτευση για μείωση το pH και της αλατότητας του εδάφους.

Το κολοκύθι είναι απαιτητικό επίσης σε Ασβέστιο και Μαγνήσιο και μικρές δόσεις των στοιχείων αυτών δεν πρέπει να παραλείπονται.

Όσον αφορά τα ιχνοστοιχεία το κολοκύθι δεν είναι απαιτητικό όσο τα άλλα κολοκυνθοειδή, με εφαρμογές ενός μείγματος χηλικών ιχνοστοιχείων ανά 15 ημέρες να καλύπτει τις ανάγκες του φυτού.

Σημαντική αύξηση των αποδόσεων μπορεί να επιτευχθεί με εφαρμογές οργανικών λιπασμάτων(μείγματα αμινοξέων, εκχυλίσματα φυκών, χουμικά και φουλβικά οξέα κ.α) στο έδαφος με υδρολίπανση, καθώς και με ψεκασμούς με διαφυλλικά λιπάσματα και βιοδιεγέρτες.

Στο κατάστημα μας θα βρείτε εξειδικευμένες λύσεις για αύξηση της παραγωγής ειδικά τις κρίσιμες περιόδους όπως κατά τη μεταφύτευση, σε ακραίες καιρικές συνθήκες όπως σε παγετό ή καύσωνα, τις περιόδους υψηλής παραγωγής κ.α

 

 

 Μανώλης Ι. Κουτεντάκης
ΤΕ Γεωπόνος