Οργανοχημικό λίπασμα 10-7-17+3MgO+0.2B+TE εμπλουτισμένο με Viorgan compost

Τα οργανοχημικά λιπάσματα VIORGAN, πλούσια σε οργανική ουσία, ιχνοστοιχεία και χουμικά οξέα ενώ όντας σε μορφή pellets εξασφαλίζουν σταδιακή διάθεση των θρεπτικών στοιχείων στο έδαφος με ρυθμό που συμβαδίζει με τις ανάγκες της καλλιέργειας στην οποία εφαρμόζονται.

Χάρη στην καταλυτική παρουσία της κομπόστας γαιοσκωλήκων, ο βαθμός χρησιμοποίησης των υπαρχόντων θρεπτικών στοιχείων είναι ιδιαίτερα υψηλός ενώ με την υψηλή συμμετοχή οργανικού Αζώτου ελαχιστοποιούνται οι απώλειες λόγω έκπλυσης ή και εξάτμισης.

Διατίθενται στο τύπο: 10-7-17 + 3MgO + 0,2B + 20% Ο.Υ. + ΤΕ σε σάκους των 23Kg

Η Οργανική Ύλη ανέρχεται σε ποσοστό 20% με  πληθώρα Ιχνοστοιχείων, Χουμικά οξέα και Βιταμίνες  χάρη κυρίως στην παρουσία της κομπόστας γαιοσκωλήκων.

Είναι κατάλληλο για βασική σε πατάτα, ελιά, κηπευτικά καθώς και σε όλα τα καρποφόρα.