Οι δύο επικρατέστεροι τρόποι εφαρμογής των λιπασμάτων στις καλλιέργειες, είναι η βασική λίπανση με κοκκώδη  και η υδρολίπανση με κρυσταλλικά υδατοδιαλυτά λιπάσματα.

Ο πρώτος, ο παραδοσιακός τρόπος γίνεται με ενσωμάτωση του λιπάσματος στο έδαφος με το όργωμα, η επιφανειακά και ενσωμάτωση με το νερό της βροχής. Η ενσωμάτωση με το όργωμα έχει το πλεονέκτημα ότι τα στοιχεία που κινούνται με δυσκολία στο έδαφος , όπως ο φώσφορος και το κάλιο, πλησιάζουν περισσότερο στη ριζόσφαιρα αλλά απαιτεί εξειδικευμένο εξοπλισμό, παραπάνω κόστος και περισσότερο χρόνο.Η εφαρμογή επιφανειακά δεν είναι τόσο δαπανηρή σε χρόνο και κόστος εφαρμογής αλλά έχει το μειονέκτημα ότι το άζωτο που βρίσκεται σε αμιδική και  αμμωνιακή μορφή, έχει απώλειες λόγω εξάτμισης και το άζωτο σε νιτρική μορφή δεν συγκρατείται στα κολλοειδή του εδάφους , με αποτέλεσμα να έχουμε απώλειες λόγω έκπλυσης καθώς και το φαινόμενο της απονιτροποίησης. 

Η υδρολίπανση είναι ο πιο σύγχρονος και ο κύριος τρόπος λίπανσης στις εντατικές καλλιέργειες , διότι τα στοιχεία μέσω του νερού άρδευσης εφαρμόζονται απευθείας στο ριζικό σύστημα, σε μικρές και συχνές δόσεις. Η υδρολίπανση πλεονεκτεί επίσης στο ότι:

  1. Τα υδατοδιαλυτά λιπάσματα  περιέχουν  όλα τα απαραίτητα ιχνοστοιχεία(βόριο, ψευδάργυρο, μαγγάνιο, σίδηρο, μολυβδαίνιο, χαλκό) για την ανάπτυξη των φυτών.
  2. Υψηλή καθαρότητα πρώτων υλών
  3. Η λίπανση δεν εξαρτάται απο τον καιρό
  4. Μειωμένο κόστος εφαρμογής
  5. Εφαρμογή οργανικών σκευασμάτων μαζί με το λίπασμα οπως: χουμικά-φουλβικά οξέα, μείγματα αμινοξέων, εκχυλίσματα φυκών, βιοδιεγερτες ριζοβολίας κ.α

Η υδρολίπανση στην Ελιά, εφαρμόζεται σε πολύ μικρή κλίμακα λόγω της εντύπωσης ότι αποτελεί μια πολύ ακριβή λίπανση.

Στο κατάστημα μας μπορούμε να σας προτείνουμε, λύσεις υδρολίπανσης για την Ελιά στο ίδιο κόστος ανά δέντρο σε σχέση με τα χρήματα που θα δαπανούσατε για κοκκώδη λιπάσματα!

Ανάλογα με τις ανάγκες σας της καλλιέργειας σας , φτιάχνουμε ένα πρόγραμμα που να περιέχει κρυσταλλικό λίπασμα 20-20-20 +ΤΕ και σταθεροποιημένο άζωτούχο λίπασμα (Haifa 40-0-0 DX), έτσι ώστε να έχουμε μηδενικές απώλειες, και απρόσκοπτη διαθεσιμότητα των στοιχείων για τουλάχιστον 2 με 3 μήνες μετά τη λίπανση.